Ime Vojko je skrajšana oblika iz slovanskih zloženih imen, ki se začenjajo z Voj-, npr. Vojislav, Vojimir, Vojdrag, Vojteh.

Sestavina voj je v starocerkvenislovanščini pomenila »vojak«, v ruščini »vojska«.

Wikipedia Link